Vraag direct ons inspiratieboek aan!

Woningborg

Bij het bouwen van uw villa wilt u zoveel mogelijk zekerheid. Risico‚Äôs op technisch- en financieel gebied dienen dan ook adequaat te worden afgedekt. 

Een bouwonderneming kan bijvoorbeeld failliet gaan. U wilt weten waar u dan terecht kunt om de bouw van uw woning veilig te stellen. Bij een nieuwbouwwoning waarop de Woningborg garantie- en waarborgregeling van toepassing is, voorkomt u dat u bij dit soort gebeurtenissen in de kou staat. Daarom bouwt Bouwmaatschappij Tizo altijd onder Woningborg-garantie.

De Woningborg-garantie biedt u twee vormen van zekerheid:

1. De afbouwwaarborg
Als de bouwonderneming tijdens de bouw failliet gaat, zorgt Woningborg voor de afbouw van uw woning. Is het afbouwen om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg de koper een schadeloosstelling.

2. De herstelwaarborg
Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming. Anders gezegd: als de bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen, draagt Woningborg hier zorg voor. De bouwkundige kwaliteit van de woning wordt door de bouwonderneming gegarandeerd tot 6 jaar en 3 maanden na de oplevering. Mocht er binnen deze periode een probleem of een defect optreden, dan wordt dit altijd kosteloos hersteld. Bij bepaalde ernstige technische gebreken is de garantieperiode zelfs tot 10 jaar en 3 maanden.